×
*نام:
*ایمیل:
استان:
select
*کد امنیتی:
 
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
19,697,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
18,220,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
13,990,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
10,000,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
6,385,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
18,500,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
7,900,000 6,083,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
8,279,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
6,790,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
9,450,000 8,410,500 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
12,500,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
5,880,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,550,000 2,499,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,600,000 2,470,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,280,000 2,166,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,280,000 1,710,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,340,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
6,990,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,097,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
4,320,000 ریال

کن کاغذی دیادنت Paper Points

قیمت : 390,000 273,000 ریال

سیلر AH26

قیمت : 21,480,000 ریال

سیلر متاکرهADSEAL

قیمت : 6,500,000 ریال

آرسی پرپ DiaDent

قیمت : 2,420,000 ریال

گوتا دیا Dia PROT F

قیمت : 1,450,000 1,160,000 ریال

سیلرDiaDent-Dia-ProSeal

قیمت : 6,620,000 6,421,400 ریال

پین پست داخل کانال Nordin

قیمت : 1,800,000 ریال

آرسی پرپ PulpDent

قیمت : 1,750,000 ریال

باندینگ GC-G Premio Bond

قیمت : 19,697,000 ریال

باندینگ 3M Single Universal

قیمت : 18,220,000 ریال

باندینگ 3M Single

قیمت : 13,990,000 ریال

باندینگ N-Bond

قیمت : 10,000,000 ریال

باندینگ Kuraray SE-BOND

قیمت : 18,280,000 ریال

باندینگ SDI Stae

قیمت : 4,390,000 ریال

باندینگ دنفیل BC Plus

قیمت : 4,100,000 ریال

باندینگ دیافیل Diaplus

قیمت : 3,700,000 ریال

گلاس آینمر ریوا سلف SDI

قیمت : 5,820,000 ریال

گلاس آینومر سلف GC-Fuji II

قیمت : 6,385,000 ریال
پربازدیدترین محصولات

کامپوزیت IPS

قیمت : 18,500,000 ریال

کامپوزیت گرادیا GC

قیمت : 6,790,000 ریال

کامپوزیت جیانیال GC

قیمت : 7,900,000 6,083,000 ریال

کامپوزیت Z250 3M

قیمت : 9,450,000 8,410,500 ریال

کامپوزیت شوفو

قیمت : 4,320,000 ریال

کامپوزیت اپالیس

قیمت : 2,340,000 ریال

پوتی قالبگیری اسپیدکس

قیمت : 11,980,000 ریال

آمالکپ 5 واحدی SDI

قیمت : 21,092,000 ریال

آمالکپ 5 واحدی سینالوکس

قیمت : 17,050,000 ریال

کامپوزیت دنفیل

قیمت : 2,550,000 2,499,000 ریال

پرزوکائین ای - داروپخش

قیمت : 2,847,000 ریال

باندینگ GC-G Premio Bond

قیمت : 19,697,000 ریال
پرفروشترین محصولات

کامپوزیت گرادیا GC

قیمت : 6,790,000 ریال

کامپوزیت فلو دنفیل

قیمت : 2,600,000 2,470,000 ریال

آمالکپ 5 واحدی سینالوکس

قیمت : 17,050,000 ریال

زینک اکساید گلچای

قیمت : 575,000 ریال

کامپوزیت دنفیل

قیمت : 2,550,000 2,499,000 ریال

آمالکپ 3 واحدی سینالوکس

قیمت : 11,660,000 ریال

سیلر AH26

قیمت : 21,480,000 ریال

خمیر پانسمان Maquira

قیمت : 1,025,000 ریال

باندینگ GC-G Premio Bond

قیمت : 19,697,000 ریال
تخفیفات ویژه

سایت دنتاج | بورس مواد , تجهیزات دندانپزشکی , فروشگاه اینترنتی