×
*نام:
*ایمیل:
استان:
select
*کد امنیتی:
 
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
19,697,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
21,990,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
13,990,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
10,000,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
6,295,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
18,500,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
8,100,000 6,075,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
6,900,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
13,290,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
9,500,000 9,025,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
22,000,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
5,880,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,700,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,750,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,450,000 2,278,500 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,480,000 1,984,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,340,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,097,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
6,990,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
4,320,000 ریال

کن کاغذی دیادنت Paper Points

قیمت : 390,000 273,000 ریال

سیلر AH26

قیمت : 21,480,000 ریال

سیلر متاکرهADSEAL

قیمت : 6,500,000 ریال

آرسی پرپ DiaDent

قیمت : 2,420,000 ریال

گوتا دیا Dia PROT F

قیمت : 1,450,000 1,087,500 ریال

سیلرDiaDent-Dia-ProSeal

قیمت : 6,620,000 6,289,000 ریال

پین پست داخل کانال Nordin

قیمت : 1,800,000 ریال

آرسی پرپ PulpDent

قیمت : 1,750,000 ریال

باندینگ GC-G Premio Bond

قیمت : 19,697,000 ریال

باندینگ 3M Single Universal

قیمت : 21,990,000 ریال

باندینگ 3M Single

قیمت : 13,990,000 ریال

باندینگ N-Bond

قیمت : 10,000,000 ریال

باندینگ Kuraray SE-BOND

قیمت : 26,390,000 ریال

باندینگ SDI Stae

قیمت : 4,990,000 ریال

باندینگ دنفیل BC Plus

قیمت : 5,100,000 ریال

باندینگ دیافیل Diaplus

قیمت : 3,700,000 ریال

گلاس آینمر ریوا سلف SDI

قیمت : 6,400,000 ریال

گلاس آینومر سلف GC-Fuji II

قیمت : 6,295,000 ریال
پربازدیدترین محصولات

کامپوزیت IPS

قیمت : 18,500,000 ریال

کامپوزیت گرادیا GC

قیمت : 6,900,000 ریال

کامپوزیت جیانیال GC

قیمت : 8,100,000 6,075,000 ریال

کامپوزیت Z250 3M

قیمت : 9,500,000 9,025,000 ریال

کامپوزیت شوفو

قیمت : 4,320,000 ریال

پوتی قالبگیری اسپیدکس

قیمت : 10,580,000 ریال

کامپوزیت اپالیس

قیمت : 2,340,000 ریال

آمالکپ 5 واحدی SDI

قیمت : 22,992,000 ریال

آمالکپ 5 واحدی سینالوکس

قیمت : 17,050,000 ریال

کامپوزیت دنفیل

قیمت : 2,700,000 ریال

پرزوکائین ای - داروپخش

قیمت : 2,847,000 ریال

باندینگ GC-G Premio Bond

قیمت : 19,697,000 ریال
پرفروشترین محصولات

کامپوزیت گرادیا GC

قیمت : 6,900,000 ریال

کامپوزیت فلو دنفیل

قیمت : 2,750,000 ریال

آمالکپ 5 واحدی سینالوکس

قیمت : 17,050,000 ریال

زینک اکساید گلچای

قیمت : 575,000 ریال

کامپوزیت دنفیل

قیمت : 2,700,000 ریال

آمالکپ 3 واحدی سینالوکس

قیمت : 11,660,000 ریال

آمالکپ 3 واحدی SDI

قیمت : 19,590,000 ریال

آمالکپ 1 واحدی SDI

قیمت : 17,990,000 ریال

آمالکپ 5 واحدی SDI

قیمت : 22,992,000 ریال

باندینگ GC-G Premio Bond

قیمت : 19,697,000 ریال
تخفیفات ویژه

سایت دنتاج | بورس مواد , تجهیزات دندانپزشکی , فروشگاه اینترنتی