×
*نام:
*ایمیل:
استان:
select
*کد امنیتی:
 
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
9,470,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
8,500,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
5,650,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
3,500,000 2,975,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
4,800,000 4,368,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
9,200,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
6,100,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
5,600,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
6,000,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
3,400,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
6,100,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
1,400,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
1,900,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
1,555,000 1,415,050 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
1,725,000 1,552,500 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,385,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
1,990,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
3,320,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
4,870,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
4,150,000 3,901,000 ریال

کن کاغذی دیادنت

قیمت : 262,000 ریال

زینک اکساید گلچای

قیمت : 525,000 ریال

آرسی پرپ DiaDent

قیمت : 2,000,000 ریال

گوتا دیا Dia PROT F

قیمت : 825,000 ریال

آرسی پرپ PulpDent

قیمت : 1,520,000 ریال

گوتا دیا DENT PLUS

قیمت : 310,000 ریال

آرسی پرپ Meta

قیمت : 2,250,000 ریال

گوتا پومادنت PUMA DENT

قیمت : 292,000 ریال

باندینگ GC-G Premio Bond

قیمت : 9,470,000 ریال

باندینگ 3M Single

قیمت : 8,500,000 ریال

باندینگ N-Bond

قیمت : 5,650,000 ریال

باندینگ دنفیل BC Plus

قیمت : 3,500,000 2,975,000 ریال

باندینگ SDI Stae

قیمت : 3,550,000 ریال

باندینگ دیافیل Diaplus

قیمت : 3,500,000 ریال

گلاس آینمر ریوا سلف SDI

قیمت : 5,320,000 ریال

گلاس آینومر سلف GC-Fuji II

قیمت : 4,800,000 4,368,000 ریال

گلاس لایت GC-Fuji II LC Gold

قیمت : 5,050,000 ریال

کامپوزیت IPS

قیمت : 9,200,000 ریال
پربازدیدترین محصولات

کامپوزیت IPS

قیمت : 9,200,000 ریال

کامپوزیت گرادیا GC

قیمت : 5,600,000 ریال

کامپوزیت جیانیال GC

قیمت : 6,100,000 ریال

کامپوزیت Z250 3M

قیمت : 6,000,000 ریال

کامپوزیت اپالیس

قیمت : 2,385,000 ریال

کامپوزیت شوفو

قیمت : 3,320,000 ریال

کامپوزیت دنفیل

قیمت : 1,400,000 ریال

آمالکپ 5 واحدی سینالوکس

قیمت : 13,220,000 ریال

آمالکپ 5 واحدی SDI

قیمت : 18,420,000 ریال

کامپوزیت توکویاما Tokuyama

قیمت : 6,800,000 6,664,000 ریال

پوتی قالبگیری اسپیدکس

قیمت : 7,500,000 ریال

آمالکپ3 واحدی آردنت

قیمت : 9,750,000 ریال

کامپوزیت فلو دنفیل

قیمت : 1,900,000 ریال
پرفروشترین محصولات

کامپوزیت گرادیا GC

قیمت : 5,600,000 ریال

کامپوزیت فلو دنفیل

قیمت : 1,900,000 ریال

کامپوزیت دنفیل

قیمت : 1,400,000 ریال

آمالکپ 5 واحدی سینالوکس

قیمت : 13,220,000 ریال

سرسوزن آوادنت

قیمت : 420,000 ریال

باندینگ GC-G Premio Bond

قیمت : 9,470,000 ریال

زینک اکساید گلچای

قیمت : 525,000 ریال

کامپوزیت توکویاما Tokuyama

قیمت : 6,800,000 6,664,000 ریال

آمالکپ 3 واحدی سولالوی

قیمت : 9,880,000 ریال

آمالکپ 2 واحدی سولالوی

قیمت : 8,650,000 ریال

آمالکپ 1 واحدی سولالوی

قیمت : 7,550,000 ریال
تخفیفات ویژه

سایت دنتاج | بورس مواد , تجهیزات دندانپزشکی , فروشگاه اینترنتی