×
*نام:
*ایمیل:
استان:
select
*کد امنیتی:
 
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
7,600,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
5,750,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
3,950,000 3,357,500 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,000,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
3,400,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
3,720,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
8,000,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
4,200,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
4,400,000 3,828,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
4,000,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
3,500,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
1,200,000 960,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
1,200,000 900,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
950,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
900,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
1,800,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
1,800,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,600,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
3,520,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
3,150,000 ریال

زینک اکساید گلچای

قیمت : 235,000 ریال

آرسی پرپ DiaDent

قیمت : 1,200,000 1,128,000 ریال

گوتا دیا Dia PROT F

قیمت : 430,000 ریال

آرسی پرپ PulpDent

قیمت : 900,000 423,000 ریال

گوتا دیا DENT PLUS

قیمت : 182,000 ریال

آرسی پرپ Meta

قیمت : 1,880,000 ریال

گوتا پومادنت PUMA DENT

قیمت : 182,000 ریال

آرسی پرپ DenFil

قیمت : 2,350,000 ریال

باندینگ GC-G Premio Bond

قیمت : 7,600,000 ریال

باندینگ 3M Single

قیمت : 5,750,000 ریال

باندینگ N-Bond

قیمت : 3,950,000 3,357,500 ریال

باندینگ دنفیل BC Plus

قیمت : 2,450,000 ریال

باندینگ SDI Stae

قیمت : 2,600,000 ریال

باندینگ دیافیل Diaplus

قیمت : 2,000,000 ریال

گلاس آینمر ریوا سلف SDI

قیمت : 3,400,000 ریال

گلاس آینومر سلف GC-Fuji II

قیمت : 3,720,000 ریال

گلاس لایت GC-Fuji II LC Gold

قیمت : 4,250,000 ریال

کامپوزیت IPS

قیمت : 8,000,000 ریال
پربازدیدترین محصولات

کامپوزیت IPS

قیمت : 8,000,000 ریال

کامپوزیت گرادیا GC

قیمت : 4,400,000 3,828,000 ریال

کامپوزیت جیانیال GC

قیمت : 4,200,000 ریال

کامپوزیت اپالیس

قیمت : 1,800,000 ریال

کامپوزیت Z250 3M

قیمت : 4,000,000 ریال

کامپوزیت شوفو

قیمت : 2,600,000 ریال

کامپوزیت دنفیل

قیمت : 1,200,000 960,000 ریال

آمالکپ 5 واحدی SDI

قیمت : 8,850,000 ریال

آمالکپ3 واحدی آردنت

قیمت : 5,600,000 ریال

پوتی قالبگیری اسپیدکس

قیمت : 2,300,000 ریال

باندینگ 3M Single

قیمت : 5,750,000 ریال
پرفروشترین محصولات

کامپوزیت گرادیا GC

قیمت : 4,400,000 3,828,000 ریال

کامپوزیت دیافیل

قیمت : 950,000 ریال

کامپوزیت فلو دنفیل

قیمت : 1,200,000 900,000 ریال

کامپوزیت Z250 3M

قیمت : 4,000,000 ریال

زینک اکساید گلچای

قیمت : 235,000 ریال

کامپوزیت دنفیل

قیمت : 1,200,000 960,000 ریال

کامپوزیت p60 3M

قیمت : 4,450,000 ریال

باندینگ GC-G Premio Bond

قیمت : 7,600,000 ریال
تخفیفات ویژه

سایت دنتاج | بورس مواد , تجهیزات دندانپزشکی , فروشگاه اینترنتی