×
*نام:
*ایمیل:
استان:
select
*کد امنیتی:
 
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
20,000,000 17,000,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
12,680,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
8,780,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
4,100,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
5,820,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
6,385,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
16,000,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
7,900,000 6,952,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
6,900,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
9,450,000 8,410,500 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
5,880,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
12,000,000 8,400,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,550,000 2,499,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,600,000 2,470,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,280,000 2,166,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,280,000 1,938,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,340,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
1,950,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
6,520,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
6,020,000 ریال

خمیرپانسمان متاMeta

قیمت : 1,150,000 ریال

کن کاغذی دیادنت Paper Points

قیمت : 390,000 273,000 ریال

سیلر AH26

قیمت : 20,780,000 20,156,600 ریال

سیلر متاکرهADSEAL

قیمت : 6,370,000 ریال

آرسی پرپ DiaDent

قیمت : 2,420,000 ریال

گوتا دیا Dia PROT F

قیمت : 1,450,000 ریال

سیلرDiaDent-Dia-ProSeal

قیمت : 6,300,000 ریال

آرسی پرپ PulpDent

قیمت : 1,750,000 ریال

باندینگ GC-G Premio Bond

قیمت : 20,000,000 17,000,000 ریال

باندینگ 3M Single

قیمت : 12,680,000 ریال

باندینگ N-Bond

قیمت : 9,280,000 ریال

باندینگ Kuraray SE-BOND

قیمت : 8,780,000 ریال

باندینگ SDI Stae

قیمت : 3,680,000 ریال

باندینگ دنفیل BC Plus

قیمت : 4,100,000 ریال

باندینگ دیافیل Diaplus

قیمت : 4,200,000 ریال

گلاس آینمر ریوا سلف SDI

قیمت : 5,820,000 ریال

گلاس آینومر سلف GC-Fuji II

قیمت : 6,385,000 ریال

گلاس لایت GC-Fuji II LC Gold

قیمت : 6,882,000 ریال
پربازدیدترین محصولات

کامپوزیت IPS

قیمت : 16,000,000 ریال

کامپوزیت گرادیا GC

قیمت : 6,900,000 ریال

کامپوزیت جیانیال GC

قیمت : 7,900,000 6,952,000 ریال

کامپوزیت Z250 3M

قیمت : 9,450,000 8,410,500 ریال

کامپوزیت شوفو

قیمت : 4,320,000 ریال

کامپوزیت اپالیس

قیمت : 2,340,000 ریال

پوتی قالبگیری اسپیدکس

قیمت : 11,520,000 ریال

آمالکپ 5 واحدی SDI

قیمت : 19,320,000 ریال

آمالکپ 5 واحدی سینالوکس

قیمت : 17,050,000 ریال

کامپوزیت دنفیل

قیمت : 2,550,000 2,499,000 ریال

خمیر پانسمان گلچای

قیمت : 722,000 ریال

پرزوکائین ای - داروپخش

قیمت : 3,547,000 ریال
پرفروشترین محصولات

کامپوزیت گرادیا GC

قیمت : 6,900,000 ریال

کامپوزیت فلو دنفیل

قیمت : 2,600,000 2,470,000 ریال

آمالکپ 5 واحدی سینالوکس

قیمت : 17,050,000 ریال

باندینگ GC-G Premio Bond

قیمت : 20,000,000 17,000,000 ریال

زینک اکساید گلچای

قیمت : 575,000 ریال

کامپوزیت دنفیل

قیمت : 2,550,000 2,499,000 ریال

آمالکپ 3 واحدی سینالوکس

قیمت : 11,660,000 ریال

خمیر پولیش الماسه FGM

قیمت : 2,270,000 ریال

لاستیک رابردم

قیمت : 2,845,000 ریال
تخفیفات ویژه

سایت دنتاج | بورس مواد , تجهیزات دندانپزشکی , فروشگاه اینترنتی